Stora Potatispriset 2011

STORA POTATISPRISET 2012!

Potatisakademien delar för fjärde gången ut Stora Potatispriset till en värdig pristagare. Prisutdelningen och prisceremonin äger rum på potatisakademiens årsmöte på Jonas-dagen den 29 mars 2012.

Richard Tellström, professor i måltidskunskap vid Restaurang- och Hotelhögskolan i Grythyttan var 2009 års pristagare. Han fick priset för sin forskning kring potatisens smakord.

Torvald Fälth, potatissamlare och potatisodlare fick priset 2010 för sitt värnande om det kulturhistoriska arvet och mångfalden av olika potatissorter tilldelats Stora Potatispriset.

Kerstin Olsson, fil dr och forskare, fick priset 2011 för sitt mångåriga arbete som forskare och föreläsare om potatis samt för sitt engagemang att sprida dessa kunskaper för såväl vetenskap som allmänhet.

Den nominerade ska ha gjort framstående insatser för att främja potatisen i enlighet med potatisakademiens syfte som lyder enligt följande;

 • Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och information.
 • Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
 • Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö-, och näringsmässiga betydelse.
 • Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Pristagaren ska med stort engagemang och brinnande intresse verka för att främja potatisen och dess fördelar. Resultatet av arbetet ska vara i någon form dokumenterad.

Följande material bifogas nomineringen:

 • Motivering med egna/fria ord
 • Referenser
 • CV/Meritförteckning
 • Dokumentation
 • Foto

För att få stora potatispriset, krävs följande:

 • Pristagaren ska dokumenterad kunskap kring sitt arbete med potatis
 • Pristagaren ska personligen kunna mottaga priset vid potatisakakdemiens årsmöte den 29 mars 2010
 • Pristagaren ska hålla ett föredrag vid potatisakakdemiens årsmöte el vid annat tillfälle

Nomineringen ska vara potatisakademiens preses Fredrik van den Broek tillhanda senast den 31 januari 2010 på följande e-postadress: fredrik@vandenbroek.se

Läs mer om Stora Potatispriset

Potatisakademien delar 2010 ut Stora potatispriset till potatissamlaren Torvald Fälth

2010 års pristagare av Stora Potatispriset är utsedd

Stora Potatispriset 2010

Stora Potatispriset 2009

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Live