Potatis – analys av näringsämnen

Vad händer med näringsämnen i potatis under kokning? Finns det potatissorter som är rikare på vissa näringsämnen? Minskar näringsvärdet i potatis under lagring och hur är det med näringsinnehållet i storkökspotatis? Livsmedelsverket har under 2009 och 2010 analyserat näringsinnehållet i olika sorters potatis och hur näringsinnehållet i potatis påverkas av kokning och lagring. Resultaten finns publicerade i livsmedelsdatabasen och i rapporten ”Potatis – analys av näringsämnen”.

Läs rapporten här

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Live