Ledamöter

Fredrik van den Broek
Preses

Egenföretagare, potatisnjutare, initiativtagare till Potatisakademien

Margareta Frost-Johansson
Sekreterare

Utvecklingsledare för området Mat på Hushållningssällskapens Förbund

Ewa Andersson
Kassör
Intendent föremål Alingsås museum

AM Alströmer
Ledamot
Journalist, ättling till Jonas Alströmer

Gunbritt Reteike
Ledamot

Alingsås kommun, turistchef

Vanja Wallmyr
Ledamot
Potatisodlare, Skaraborgs potatisodlare

Kari Pettersson
Ledamot
Potatisodlare i Bjälbo, potatisambassadör, ledamot i Svensk Potatis

Janita Nilsson
Ledamot
Hushållslärare

Birgitta Westergren Lenken

Ledamot

Kulturstrateg, Alingsås kommun

 

 

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Live