Stora Potatispriset 2010

STORA POTATISPRISET 2010!

Potatisakademien delar för andra gången ut Stora Potatispriset till en värdig pristagare. Prisutdelningen och prisceremonin äger rum på potatisakademiens årsmöte på Jonas-dagen den 29 mars 2010.

Richard Tellström, professor i måltidskunskap vid Restaurang- och Hotelhögskolan i Grythyttan var 2009 års pristagare. Han fick priset för sin forskning kring potatisens smakord.

Den nominerade ska ha gjort framstående insatser för att främja potatisen i enlighet med potatisakademiens syfte som lyder enligt följande;

 • Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och information.
 • Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
 • Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö-, och näringsmässiga betydelse.
 • Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Pristagaren ska med stort engagemang och brinnande intresse verka för att främja potatisen och dess fördelar. Resultatet av arbetet ska vara i någon form dokumenterad.

Följande material bifogas nomineringen:

 • Motivering med egna/fria ord
 • Referenser
 • CV/Meritförteckning
 • Dokumentation
 • Foto

För att få stora potatispriset krävs följande:

 • Pristagaren ska dokumenterad kunskap kring sitt arbete med potatis
 • Pristagaren ska personligen kunna mottaga priset vid potatisakakdemiens årsmöte den 29 mars 2010
 • Pristagaren ska hålla ett föredrag vid potatisakademiens årsmöte el vid annat tillfälle

Nomineringen ska vara potatisakademiens preses Fredrik van den Broek tillhanda senast den 31 januari 2010 på följande e-postadress: fredrik@vandenbroek.se

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Live