Potatisens Dag

Potatisakademien har tagit initiativet till att proklamera den 26 oktober som Potatisens Dag. Tanken är att vår kära knöl skall firas i hela landet då potatisen är skördad och tillgången är god i hela landet. Förhoppningen är att det serveras potatis i alla landets skolor och äldreboenden men även på restauranger och givetvis i hemmen. Potatisens Dag kommer att bli en årligen återkommande tradition att fira för odlare, handlare och konsumenter. Genom att premiera den goda knölen med en egen dag vill Potatisakademien sprida kunskap kring vår mest älskade basvara.

Det var upptäcktsresande från Europa som på 1500-talet stiftade bekantskap med potatisen vid upptäckten av Amerika och tog med sig de första knölarna hem till Europa. Till Sverige kom potatisen under 1600-talet som en ny botanisk växt. Med Jonas Alströmers goda insats kom potatisen på de svenska matborden på bred front. Alströmer genomförde sin första dokumenterade odling av matpotatis på sin gård Nolhaga i Alingsås 1724. Det var hans forskningsrön om odling och lagring av potatis som var banbrytande för etableringen i Sverige. Alströmer var övertygad om potatisens potential som basföda för folket och gjorde stora ansträngningar för att popularisera den.

Potatisakademien fortsätter att driva detta fantastiska arbete med mottot ”För potatisen i tiden”. Potatisakademien, som har sitt naturliga säte i Alingsås, bildades 2008 för att värna om potatisen i alla dess former. Varje år delas det Stora Potatispriset ut till någon som gjort något bra för potatisens bästa  i samband med Potatisakademiens årsmöte på Jonas-dagen den 29 mars. Redan nu är det dags att nominera pristagare till nästa års prisutdelning.

Potatisakademien verkar bland annat för att:

- Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och information.
- Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
- Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö- och näringsmässiga betydelse.
- Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Live