Potatispriset

Stora Potatispriset 2011 till fil dr och forskare Kerstin Olsson

Potatisakademien tilldelade det stora Potatispriset 2011 till fil dr och forskare Kerstin Olsson för sitt mångåriga arbete som forskare och föreläsare om potatis samt för sitt engagemang att sprida dessa kunskaper för såväl vetenskap som allmänhet.

Kerstin Olsson är fil dr i Kulturväxternas genetik och förädling och är idag verksam vid Nordgen (fd Nordiska Genbanken) som är en institution under Nordiska Ministerrådet. Kerstin har skrivit eller varit en del av hundratalet publikationer varav 70% har handlat om potatis. Hon har en lång karriär inom forskning och är en ledande auktoritet när det gäller växtförädling av nya potatissorter med bättre resistens mot bladmögel.

 

Läs mer om Stora Potatispriset

Stora Potatispriset 2011

Potatisakademien delar 2010 ut Stora potatispriset till potatissamlaren Torvald Fälth

2010 års pristagare av Stora Potatispriset är utsedd

Stora Potatispriset 2010

Stora Potatispriset 2009

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Live